Osvetlenie

Veľmi dôležitou súčasťou každej akcie je osvetlenie. To môžeme rozdeliť na tri základné kategórie. Statické, dynamické a pódiové. Každé jedno svetlo má zabudované rozhranie DMX WiFi. Odpadá použitie nestetického káblovania a urýchluje sa tým samotná inštaláciu.

Statické osvetlenie je v dnešnej dobe realizované výhradne svetlami s LED technológiou. Je to pochopiteľné, pretože výhody prevládajú a to skoro v každom smere. Ponúkam možnosť nasvietenia interiéru aj exteriéru Svetlami LED PAR a LED BAR. Skladom ich mám 60ks, takže nie je problém nasvietiť aj tie najväčšie sály.

Medzi dynamické svetlá patria inteligentné zariadenia pracujúce na komunikačnom protokole DMX512 WiFi a sú plne programovateľné pre potreby konkrétnej akcie. K dispozícii skladom je v súčasnosti 16ks takýchto zariadení kategórie Spot, Wash a Beam. Všetky svetlá sú výkonnej LED technológie a sú energeticky menej náročné na spotrebu elektrickej energie ako ich výbojkové ekvivalenty.

Medzi pódiové svetlá patria nasvecovače umelcov a účinkujúcich svetlami, ktoré majú teplotu farby blížiacu sa dennému svetlu a preto pôsobia prirodzeným dojmom.